Entropy

Entropija v termodinamiki predstavlja merilo za neurejenost sistema, ki pa bi jo lahko v prenesenem pomenu doživljamo tudi v vsakdanjem življenju. Z naraščanjem nereda (razpršenosti) raste tudi entropija, vsak pa stremi k čim bolj uravnoteženem sistemu. Oblikovani kosi so unikatni in odsevajo stanje entropije. Nakit, kot zrcalo termodinamičnih (socialnih, življenjskih) silnic.

Vsi izdelki so ročno narejeni iz srebra (999).

In thermodynamics entropy is understood as a measure of disorder. With the increasing disorder the entropy grows. Entropy can figuratively speaking be also experienced in everyday life. How to achieve more balanced system is a question that does not have an universal answer.

Designed jewellery reflects state of entropy frozen in a certain moment. Jewellery as a mirror of thermodynamic – social forces.

Handmade in silver (999).