Last Bird

“Pogosteje ko vidimo stvari, ki nas obdajajo – tudi lepe in čudovite reči – vse bolj postajajo nevidne. Zato nam lepote tega sveta vse pogosteje postajajo samoumevne: cvetlice, drevesa, ptice, oblaki – celo tisti, ki jih ljubimo. Zato ker vidimo stvari tako pogosto, jih vidimo vse manj in manj.”

— Joseph B. Wirthlin

Vsi izdelki so ročno narejeni iz srebra (999, 925).

“The more often we see the things around us – even the beautiful and wonderful things – the more they become invisible to us. That is why we often take for granted the beauty of this world: the flowers, the trees, the birds, the clouds – even those we love. Because we see things so often, we see them less and less.”

—Joseph B. Wirthlin

Handmade in fine silver (999) and sterling silver (925).