Lokal in recepcija Arboretum

Café and Reception Arboretum

Idejni zasnova lokala in recepcije

Lokacija: Volčji potok, Slovenija
Faza: idejna zasnova, 2016
Površina: 38 m2
Naročnik: Golf Arboretum d.o.o.
Projektanti in sodelavci: Matija Kovač (zgradbazamisli), abs.arh.; Manja Bergant, m.i.a.

Kavarna in recepcija se nahajata v pritličnem prostoru, kjer danes delujeta recepcija in manjša trgovina z opremo za golf. Nova idejna zasnova interjerja temelji na izhodiščih obstoječe situacije objekta in njegove lokacije. Izdelane so bile tri variantne rešitve in skupni imenovalec vseh je izčiščenost elementov in razkošje materialov s katerimi bi ustvarili minimalističen a prefinjen, klasičen in uglajen ambient.

 

Conceptual design

Location: Volčji potok, Slovenia
Project date: 2016
Area: 38 m2
Client: Golf Arburetum d.o.o.
Project team: Matija Kovač (zgradbazamisli), abs. arh.; Manja Bergant, m.i.a.

The client wants to renovate existing reception and associated shop at the small hotel. The main idea is to rearrange the space into small café and reception working independent of one another. New interior design is based with great attention to existing building and its location that is at the golf course. We have created three prepositions and the common denominator of all elements are use of sumptuous materials and purity of forms that represents the base to create a minimalist yet sophisticated, classic and refined ambience.